METODIKA MMR

U – údaj o území – ve smyslu § 27 odst. 2 stavebního zákona, které poskytuje pořizovateli ÚAP orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury

Z – zjištění vyplývající z průzkumů území – ve smyslu § 4 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., zejména vlastní zjištění pořizovatele, a další informace vzniklé analytickou činností v územním plánování

D – další důležité dostupné informace o území – ve smyslu § 4 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jako jsou např. statistické údaje

Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady